Za szczególną dbałość o budowanie silnych i pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi, inwestorami i instytucjami, które skutkują możliwością współpracy na wielu poziomach, a także za wdrażanie biznesowych projektów, które mają bezpośredni wpływ na poprawę życia lokalnych społeczności w otaczającym je środowisku.

Dzięki jego doświadczeniu, wiedzy i wnikliwości firma osiąga sukces na konkurencyjnym rynku inwestycyjnym. Jego wizja i misja koncentrują się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i społecznego. Dominik Leszczyński kładzie duży nacisk na etykę biznesową i zrównoważony rozwój, co jest odzwierciedlone w filozofii i działaniach firmy. Jego profesjonalizm, zaangażowanie i zdolność do podejmowania ryzyka przyczyniają się do sukcesów firmy. Dba o wpływ realizowanych projektów na środowisko naturalne i lokalną społeczność.

Od ponad 20 lat Pracodawcy RP honorują Wektorami wybitne osobistości ze świata biznesu, polityki, kultury i mediów, które w szczególny sposób wpływają na rozwój polskiej gospodarki, wskazują nowatorskie rozwiązania oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego i kulturalnego w Polsce. Statuetka Wektora jest symbolem uznania dla wyjątkowych osiągnięć Prezesa DL Invest Group.