Łącznie w ramach programu DL Green obok biurowca oddanego do użytku w 2020 roku, w którym mieści się siedziba firmy DL Invest Group, pojawiło się około 60 drzew w tym 25 młodych klonów posadzonych w minionym tygodniu. W akcji nasadzeń nowych drzew pomagały dzieci z Miejskiego Przedszkola numer 58 w Katowicach. Nasadzeniom towarzyszyły warsztaty dla dzieci na temat roli drzew oraz sadzenia młodych roślin przeprowadzone przez specjalistów z firmy TAXUS UL. W ramach strategii DL Green spółka DL Invest Group planuje zazieleniać kolejne tereny wokół swoich inwestycji biurowych, magazynowych i handlowych i tworzyć przyjazne warunki dla pracowników, okolicznych mieszkańców, roślin i zwierząt. Tylko w ostatnich miesiącach zgodnie z przyjętą strategią DL Green firma dokonała w ramach realizacji inwestycji nasadzeń blisko 300 drzew nie wliczając w to licznych nasadzeń krzewów i innych roślin. Łączna liczba nasadzonych roślin przekracza 600 sztuk.

  • Akcja nasadzeń połaczona z warsztatami organizowana jest w ramach autorskiego projektu firmy DL Invest Group: DL Green, który zakłada między innymi:
    maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu i maksymalizację nasadzeń roślin tworzących naturalne habitaty dla zwierząt, co w rezultacie przyczynia się do zachowania bioróżnorodności terenu,
  • projektowanie szerokich pasów zieleni w tym zieleni wysokiej wzdłuż dróg i terenów wchodzących w skład projektów, co między innymi zmniejsza oddziaływanie transportu drogowego na najbliższe otoczenie.

To nie jedyne założenia naszego programu – mówi Edyta Leszczyńska z firmy DL Invest Group, twórczyni projektu DL Space. W ramach DL Green prowadzimy akcje edukacyjne i promujące odpowiedzialne postawy w kontekście ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Akcje te obejmują warsztaty dla lokalnych społeczności i inne działania obliczone na zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród społeczeństwa. Organizujemy je we współpracy z uznanymi ośrodkami akademickimi oraz wybranymi podmiotami profesjonalnie zajmującymi się kwestiami związanymi z ochroną naturalnego środowiska – podkreśla Edyta Leszczyńska.

DL Green to także szereg zasad, według których realizowane są inwestycje nieruchomościowe DL Invest Group:

  • maksymalnie wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, których udział w bilansie energetycznym projektu jest większościowy,
  • certyfikację projektów w międzynarodowym systemie BREEAM i uzyskanie poziomu co najmniej Very Good. Ten poziom certyfikacji wymaga założenia, że ekologiczna wartość terenu sprzed powstania inwestycji nie zmniejszy się po jej powstaniu,
  • wysoką jakość powietrza wewnątrz budynków oraz odpowiednie doświetlenie, co tworzy przyjazny klimat wewnętrzny wpływający na samopoczucie i efektywność pracy osób. Według World Green Building Council już sama lepsza jakość powietrza wewnątrz budynków to wzrost wydajności pracy nawet o ponad 10%,
  • wykorzystanie do budowy materiałów, które w znakomitej większości mogą podlegać ponownemu przetworzeniu,
  • wdrożenie na terenie inwestycji właściwego systemu zarządzania i utylizacji odpadów, który wykluczy ich potencjalny wpływ na najbliższe otoczenie projektów.